r.

Zarząd OSPSBHP O/Tarnów

Zarząd

Prezes

Ryszard Wolnik

V-ce Prezes

Stanisław Ciołek

Skarbnik

Stanisław Kwaśny

Sekretarz

Sławomir Ptak

Członek

Piotr Łabno

Komisja sądu koleżeńskiego

Przewodniczący

Marcin Warchoł

Członkowie

Jerzy Pasternak

Dariusz Makowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczy

Piotr Skoczek

Członkowie

Mariola Skrabacz

Jolanta Witek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875