r.

Kontakt


Zarząd

Prezes

Ryszard Wolnik                             tel. 605282756

                                   

V-ce Prezes

Stanisław Ciołek                           tel. 605320257

Skarbnik

Stanisław Kwaśny                     tel. 600667668

Sekretarz

Sławomir Ptak                            tel. 604152839

Członek

Piotr Łabno                              tel. 662091015


Dane Teleadresowe Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

NIP: 993-01-81 REGON: 851761875

Numer Konta Stowarzyszenia
36102049550000710200677427

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875