r.

Aktualności

 

Życzenia Świąteczne


Data dodania: 21.12.2015r.


Zaproszenie na spotkanie


Data dodania: 17.09.2015r.


DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

Podczas I Kongresu Służby BHP, który miał miejsce 7 października 2010 r.
w Warszawie, w gronie zebranych przedstawicieli naszego środowiska zawodowego, pod dyskusję poddany został temat ustanowienia Dnia Pracownika Służby BHP. Zebrani, w większości opowiedzieli się za datą 19 września. Wcześniej konsultacje przeprowadzone zostały w oddziałach terenowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i pozostałych organizacjach behapowskich.

Ostatecznie delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP, w grudniu 2010 r., podjęli stosowną uchwałę ustanawiając dzień 19 września jako "DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP".

Powyższa data kojarzy się z Uchwałą Nr 592 Prezydium Rządu z 1 sierpnia 1953 roku, z mocą obowiązującą od dnia 19 września, w sprawie zapewnienia postępu
w dziedzinie bhp i jednocześnie powołująca służbę bhp.

W związku z powyższym, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o/Tarnów składa wszystkim kolegom i koleżankom najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, kreatywności, asertywności i pogody ducha oraz samych udanych efektów pracy.

ZARZĄD OSPSBHP O / TARNÓW


Data dodania: 17.09.2015r.


Życzenia Wielkanocne


Data dodania: 23.03.2015r.


Spotkanie noworoczne

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo - noworoczne na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za 2014 r. Na spotkaniu również przyjęto plan pracy tutejszego stowarzyszenia na 2015 r.


Data dodania: 05.02.2015r.


Archiwum aktualności 2010 2011 2012 2013 2014 2016 bieżące informacje
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875