r.

Aktualności

 

Życzenia ŚwiąteczneZ okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta
będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
aby odbyły się w zdrowiu, spokoju i radości,
wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób

życzy

ZARZĄD OSPSBHP Oddział Tarnów


Data dodania: 20.12.2012r.


Zaproszenie na spotkanie Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/ Tarnów zaprasza członków Stowarzyszenia na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 18.01.2012r (Piątek) w Tarnowie sali hotelu "ZAJAZD POD DĘBEM " ul. H. Marusarz 9B o godz. 16.00.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 14.01.2012r.na Nr. Tel. 600667668 lub e-mail: bhp.staszek@o2.pl

STANISŁAW KWAŚNY


Data dodania: 20.12.2012r.


Zagrożenia występujące w środowisku pracy związane z powstawaniem pylic

22 listopad 2012 r. to kolejne spotkanie szkoleniowe z prewencji wypadkowej ZUS organizowane przez naszego kolegę w Tarnowie. Tym razem dotyczyło zagrożeń występujących w środowisku pracy związanych z powstawaniem pylic. W szkoleniu licznie uczestniczyli członkowie OSPSBHP Oddział w Tarnowie, a szkolenie to prowadził pracownik naukowy CIOP-PIB dr inż. Elżbieta Jankowska, która omówiła tematykę: rodzajów i właściwości pyłów emitowanych na stanowiskach pracy, szkodliwego działania pyłów na człowieka, oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły oraz zapobiegania skutkom. Następnie ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB mgr Andrzej Dziedzic przedstawił i omówił zakres prawnej ochrony pracy oraz obowiązki pracodawcy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie to było trzecim i zarazem ostatnim w tym roku szkoleniem z prewencji wypadkowej ZUS organizowanym przy współudziale CIOP-PIB w Warszawie oraz Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej.

Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wykładowcy chętnie podzielili się swoim doświadczeniem naukowo-zawodowym w dziedzinie bhp.

Ostatnie szkolenie było też okazją do wręczenia legitymacji nowo przyjętym członkom OSPSBHP O/Tarnów oraz wymianą doświadczeń "bhp-owskich" pomiędzy sobą.


Data dodania: 23.11.2012r.


Użytkowanie mobilnych maszyn do robót ziemnych w aspekcie prewencji i zagrożeń zawodowych (możliwości ograniczenia)

W dniu 15 listopada 2012 r. w Zajeździe Pod Dębem w Tarnowie odbyło się szkolenie z zakresu użytkowania mobilnych maszyn do robót ziemnych w aspekcie prewencji i zagrożeń zawodowych które poprowadził pracownik naukowy CIOP-PIB dr inż. Andrzej Dąbrowski oraz ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB mgr Andrzej Dziedzic (organizator ww. szkolenia na terenie miasta Tarnów a zarazem członek OSPSBHP O/Tarnów).
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród członków OSPSBHP Oddziału w Tarnowie jak również osób niezwiązanych ze stowarzyszeniem a interesujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy.
Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia prawnej ochrony pracy, rodzaje i zastosowanie maszyn mobilnych do robót ziemnych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas robót ziemnych, rolę operatorów w ograniczaniu zagrożeń urazowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przy najczęściej występujących urazach w pracach ziemnych.


Data dodania: 17.11.2012r.


Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W dniu 25 października 2012 r. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie uczestniczyli w szkoleniu na temat "Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych". Program szkolenia obejmował m.in. psychospołeczne źródła stresu, obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Szkolenie prowadził pracownik naukowy CIOP-PIB mgr Andrzej Najmiec i ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB mgr Andrzej Dziedzic.(organizator ww. szkolenia na terenie miasta Tarnów, a zarazem członek OSPSBHP O/Tarnów).


Data dodania: 27.10.2012r.


Bezpłatne szkolenia

Oferta bezpłatnych szkoleń w ramach prewencji wypadkowej ZUS - POBIERZ


Data dodania: 18.09.2012r.


Wycieczka Praga - Wiedeń

W dniach 04.05.2012r. - 06.05.2012r. odbyła się wycieczka do Pragi oraz Wiednia.Data dodania: 29.05.2012r.


Spotkanie noworoczne

W dniu 13 stycznia 2012 r. (piatek) o godz. 16 00 w Zajeździe Pod Dębem w Tarnowie, przy ul. Heleny Marusarz 9B.odbyło się zebranie informacyjno-sprawozdawcze za 2011 rok połączone z spotkaniem opłatkowym.Data dodania: 19.01.2012r.


Archiwum aktualności 2010 2011 2013 2014 2015 2016 bieżące informacje
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875