r.

Aktualności

 

I Kongres Służby BHP w Polsce

W Warszawskim Domu Technika NOT 8 października 2010 r. odbył się I Kongres Służby BHP w Polsce zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Składając wyrazy szacunku wszystkim, którzy "przyczynili się do powstania korporacji służby bhp w Polsce", senator Jan Rulewski podkreślił, że powołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby bhp jest jednym z najważniejszych przejawów demokracji w naszym kraju. W krótkim, ale emocjonalnym wystąpieniu mówił też o konieczności kształtowania kultury bezpiecznej pracy w zakładach. Tej kultury, której nie da się i nie można ująć w przepisach prawa. Kontynuując tę myśl prof. Danuta Koradecka dodała, iż służby bhp są obecnie strukturą najważniejszą w funkcjonujących przedsiębiorstwach, tym bardziej, że rozwój techniczny pociąga za sobą nowe zagrożenia, które wymagają specjalistycznej wiedzy.

Podczas uroczystości szef inspekcji pracy udekorował Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Ochrony Pracy miedzy innymi Stanisława Ciołka, prezesa Zarządu OSPSBHP Oddział Tarnów.
Data dodania: 14.10.2010r.


Informacja

Dnia 24.09.2010 (piątek) w Tarnowie w sali szkoleniowej Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie szkoleniowe, którego tematem było:

dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dot. Bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr.191 poz.1596) ze zmianami z dnia 30.09.2003 r. Dz.U.Nr.178 .poz.1745.).

Wykład przeprowadził St. Inspektor Pracy Bogdan Pudlewski z Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie.
Data dodania: 29.09.2010r.


Zaproszenie na szkolenie


Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy
Oddział w Tarnowie

zaprasza członków Stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się dnia 24.09.2010 (piątek) w Tarnowie na ul. Mostowa 7 w sali szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy o godz. 9.00 .-12.00


Tematyka spotkania:

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dot. Bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr.191 poz.1596) ze zmianami z dnia 30.09.2003 r. Dz.U.Nr.178 .poz.1745.)


Wykładowca: Inspektor Pracy Bogdan Pudlewski -Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie


Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu Kontakt tel. 600 667 668


Pobierz zaproszenie

Data dodania: 23.09.2010r.


Wycieczka do Pragi

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/w Tarnowie zorganizowało wycieczkę do Pragi, w której wzięli udział członkowie stowarzyszenia. Wycieczka odbyła się w dniach 28.05-30.05.2010 roku.


          
          

Data dodania: 08.09.2010r.


Zaproszenie na szkolenie

OSPSBHP oddział w Tarnowie zaprasza na szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie będzie zorganizowane w terminie 17 - 21 maja 2010 r. w Zakopanem.

Program szkolenia dla powyższych stanowisk obejmuje ilość godzin i tematykę szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 , poz. 1860).

[więcej...]


Data dodania: 16.03.2010r.


Witamy na stronie

Witamy na stronie Tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zapraszamy do pobierania i wypełniania deklaracji członkowskiej naszego oddziału. Korzystając z menu strony mogę państwa dotrzeć do następujących informacji:

  • Aktualności - nowości i informacje dotyczące naszego Stowarzyszenia
  • O nas - w tym dziale zawarty jest cel, misja oraz statut Stowarzyszenia
  • Zarząd - aktualne władze Stowarzyszenia, sąd koleżeński oraz komisja rewizyjna
  • Historia - historia powstania i początki działalności naszego oddziału
  • Kontakt - adres naszego oddziału, dane kontaktowe członków zarządu


Data dodania: 15.03.2010


Archiwum aktualności 2011 2012 2013 2014 2015 2016 bieżące informacje
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875